nl

Geschiedenis en weetjes

geschiedenis
Geschiedenis

Deze fanfare werd gesticht in 1870, onder het voorzitterschap van de heer F. Eylenbosch.
De doelstellingen die deze vereniging zich toen oplegde waren en zijn nog steeds:

-het aanleren, het beoefenen en het verfijnen van de muziekkunst;
-het opluisteren van godsdienstige en burgerlijke plechtigheden en het begeleiden van feestelijkheden in Borchtlombeek en omgeving.
Door haar voortdurende groei en bloei heeft deze fanfare bestendig aan deze verwachtingen voldaan.

Met haar erevoorzitter, burgemeester Barbier, en onder de kundige leiding van de heer Louis De Vos heeft deze vereniging zich rond
de eeuwwisseling opgewerkt tot een vaste culturele waarde in de streek. Documenten en medailles zijn hiervan de getuigen:

 • Château de Strythem, souvenir 12 octobre 1873;
 • Kapelkermis Ninove 1874;
 • Fanfaren Maatschappij St. Remigius Wambeke Festival juny 1880;
 • Eyseringen 25e Anniversaire Festival 30 août 1881;
 • Gemeente Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek Festival 18 juni 1882, 50e verjaardag van de stichting der maatschappij "De Eendracht";
 • 50-jarig jubelfeest der muziekmaatschappij "Niets zonder Arbeid Trouw en Eendracht" 1834-1884 Erembodegem Festival, aan Borgtlombeek;
 • Inauguration du Chemin de Fer Lennick 23 sept 1888;
 • Eyseringen Festival 30 août 1891 25e Anniversaire;
 • Vingt-cinquième anniversaire de la Société Euterpe de Ternath 4 juin 1893;
 • St.- Catharina-Lombeek De Ware Vrienden 1868-1893;
 • Fanfaremaatschappij St. Cecilia Festival van 22 mei 1898 Dilbeek;
 • De Hoppebloem ter gelegenheid van de 25 jaren bestaan festival van 12 juni 1898 Liedekerke;
 • Lennick St. Martin Festival 1850-1900 15 mei;
 • Commune d'Ixelles Grand Festival International 3 juni 1900;
 • Commune d'Ixelles Grand Festival International 26-27 mai 1901;
 • Fanfaren maatschappij St Cecilia St. Quintens Lennick
 • Festival 21 juli 1901 50 jarig jubelfeest;
 • De Verenigde Briefdragers Ternath Vaandelinhuldiging 15 juni 1902;
 • La Sté. Royale St. Sébastien de Bruxelles 21 juin 1903;
 • Maatschappij de Verbroedering Ternath Jubelfeest 1879-1904 12 juni;
 • Festival Ostende 1904;
 • Gem. Borgt.Lombeek Festival 13 aug. 1905-75 jar. van 's lands onafhankelijkheid;
 • Ste Catherina-Lombeek De Ware Vrienden 75e verjaardag van 's lands onafhankelijkheid 27 augustus 1905;
 • Stad Antwerpen 1906 22e Bestendig festival;
 • 1812-1912 Hendrik Conscience Stad Antwerpen;
 • Belgische Boerenbond Leuven 1890-1925;
 • Ostende Grand Festival permanent 1925;
 • Diplôme Anderlecht Bruxelles 17 et 24 juin 1928;
 • Oud Wapenbroeders Borgt-Lombeek 1907-1934;
 • Fanfare St. Remigius Wambeek Festival 1872-1937 Wambeek;
 • Koinklijke Faénfare Ste Cecilia Dilbeek Eeuwfeestfestival 1840-1940 (1947);
 • 100 jarig jubileum Koninklijke Fanfare St. Cecilia St. Martens-Lennik 1850-1950;
 • Commune de Saint Josse Ten Noode 7e Centenaire 1252-1952;
 • K F E Galmaarden 1876-1976 - Festival.
 • In de tweede helft van de twintiger jaren werd jaarlijks door de fanfare een concert gegeven op de Grote Markt te Brussel.

Na vier jaren van gedwongen inactiviteit stond deze fanfare op 3 juni 1945 terug paraat om de eerste naoorlogse processie op de luisteren. De voorzitters waren achtereenvolgens: F. Eylenbosch, L. De Ro, A. Barbier, E. Wauters, Th. De Smedt, E. Van Lierde, R. Van der Kelen, M. Pralle.

Onder het voorzitterschap van Maurits Pralle werd voor muzikanten en bestuursleden het uniform voorzien. Dit bestond uit:

 • kepie (blauw-grijs-wit) voor de heren en een bootje (blauw-grijs) voor de dames;
 • een donkerblauwe vest met vergulde knopen en met vergulde harpen op de kraag, en schild van de eendracht op de borstzak;
 • lichtgrijze (vaste tint) broek voor de heren en rok voor de dames;
 • wit hemd;
 • donkerblauwe das met harp;
 • zwarte schoenen.

   Nadat over het uniform een enquête werd georganiseerd werden grijze rok en broek vervangen door een zwarte broek

   Maurits Pralle, een minzaam en geëngageerd voorzitter, bleef nadat hij ontslag nam een trouw muzikant. Spijtig genoeg hebben wij hem in mei 2001 naar zijn laatste rustplaats begeleid. De huidige voorzitter is Kris Lauwaert.

   Als achtereenvolgende muziekmeesters kende men: H. Raspé, L. De Vos, J. Pepersack, E. De Vos, E. Vanneau, A. Nobels, A. De Doncker, E. De Vos. Laatstgenoemde, Etienne De Vos, kleinzoon van eerder genoemde muziekmeester, L. De Vos, werd tijdens een korte periode afgelost door Willy Amez. Hij werd opgevolgd door Roger Van Asbroeck. Andy Asselman, een jong talent, hanteert nu met veel enthousiasme de dirigeerstok. Hij genoot zijn eerste muziekopleiding aan de Muziekacademie August De Boeck te Ternat, volgde kunsthumaniora te Brussel en studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen;